W drugiej połowie maja miały miejsce obrady Komisji Europejskiej, które zaowocowały szeregiem propozycji zmian przepisów w transporcie drogowym. Pakiet Mobilności opublikowany został 31.05.2017r., jakie modyfikacje przewidują członkowie komisji?

Jednym z najważniejszych założeń Pakietu Mobilności jest zapis o płacy minimalnej, którą mieliby zostać objęci wszyscy kierowcy, którzy wykonują pracę na terenie obcego kraju dłużej niż 3 dni. Dzisiaj kierowca objęty jest płacą minimalną już w momencie samego przekroczenia granicy danego kraju.

Komisja Europejska podjęła także kwestię obowiązku posiadania reprezentanta w danym kraju. Ustalono, że nie ma konieczności wprowadzania takiego podmiotu. Podjęta też została decyzja o możliwości wykonania dowolnej liczby przewozów w czasie 5 dni od momentu wjazdu na teren obcego kraju. Opowiedziano się również za obowiązkiem zjeżdżania do bazy przez kierowców po pływie 3 tygodni. KE planuje wprowadzić jedno uniwersalne urządzenie służące ewidencjonowaniu i rozliczaniu opat drogowych za przejazd autostradami w całej Unii. Działania UE na rzecz utrzymania sprawiedliwej konkurencji na rynku i zwalczania nielegalnego zatrudnienia w Europie przewidują walkę z fikcyjnymi firmami, których identyfikacja i likwidacja.

Zmiany KE w transporcie.