Transport oznacza czynność przemieszczania w przestrzeni dowolnego ładunku lub ludzi poprzez zastosowanie odpowiednich środków transportu. Transport dzieli się na

 1. Powietrzny
 2. Powierzchniowy,

Który dzieli się na

 • Wodny
 • Lądowy

 

Z kolei spedycja jest częścią działań logistycznych. Czynność transportu stanowi jej część. S. dotyczy organizowania przewozu towarów. Pojęcie to odnosi się do wielu czynności, jak:

 • przyjmowanie zleceń spedycyjnych,
 • dobór odpowiedniego środka transportu,
 • zawieranie umów,
 • ubezpieczanie ładunków,
 • wykonanie odprawy celnej,
 • przygotowanie i odbiór przesyłki,
 • przekazanie przesyłki odbiorcy
Transport a spedycja