Wzrost klastrów logistycznych jest samonapędzający dla gospodarek wielu krajów. Klastry działające w sektorze logistyki są często centralnymi instytucjami dzięki którym możliwe jest osiągnięcie korzyści skali w obszarach tj. przeładunki, transport, rozwój elektroniki i automatyki wspomagającej magazynowanie itd…. Przewoźnicy i spedytorzy  działający często jak duże firmy logistyczne lub transportowo-logistyczne, maksymalizują korzyści, zmniejszając liczbę pustych przeładunków, identyfikują możliwości dotyczące obciążeń i stosują tez wiele innych zabiegów.
Innymi słowy uczą się wykorzystywać skalę działalności towarowych na bazie klastrów, które pomagają, pośredniczą i często koordynują procesy biznesowe w tym obszarze.
Szansa dla regionów, gospodarki i rozwoju logistyki