Dział  budowlany odbierany jest jako branża usługowa. Umacnia wzrost zatrudnienia, a także nadaje impuls dla innych sektorów produkcyjnych by te mogły się rozwijać. Przykładem takiego sektoru jest: produkcja farb, produkcja mebli itp.

Obsługa logistyczna w dziale budowlanym jest odpowiedzialna za dostarczenie niezbędnych zasobów tj. materiały, urządzenia itp.

Zarządzanie logistyczne w tej branży składa się z  planowania strategii, sterowania i kontroli nad procesami przepływów magazynowych itp. 

Zarządzanie logistyczne odnosi się do procesów pełniących usługową rolę podczas procesów produkcyjnych. Zwraca ono uwagę na poprawę procesów zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji w odniesieniu do przedsiębiorstwa. Co pozwala na poprawę współpracy pomiędzy dwoma firmami. Firmy budowlane tworzą łańcuchy logistyczne o różnej budowie. Łańcuch logistyczny obejmuje wszystkie ogniwa, które stanowią poszczególne przedsiębiorstwa na drodze przepływów towarowych i informacyjnych związanych z cyklem życia produktów. Tworzą go przedsiębiorstwa, zaczynając od dostawców surowców aż po likwidację i utylizację zużytych towarów.

W branży budowlanej efektywne zarządzanie logistycznymi łańcuchami dostaw uzależnione jest od licznych zmiennych, do których należy zaliczyć:  wybór konkretnych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych projektantów, inwestorów i/lub zarządzających przedsięwzięciami.

W obsłudze logistycznej sektora budowlanego praktycznie na każdym etapie najważniejsza jest dostawa na zasadzie Just in time (dokładnie na czas). Terminowość dotyczy zarówno dostaw materiałów potrzebnych do realizacji projektu, jak również wykonywania usługi. Jest to sprawa najwyższej wagi

Operator logistyczny, który obsługuje sektor budowlany, musi być zarazem sprawny, elastyczny i co najważniejsze-skuteczny w sowich działaniach.