Jest to zbiór procesów pozwalający planowanie potrzeb materiałowych na podstawie danych strukturze wyrobu, informacji o stanach magazynowych, stanu zamówień w toku i planu produkcji. Głównym celem tego systemu jest zminimalizowanie czasu potrzebnego do zamówień poszczególnych elementów oraz kontrola procesu transportowego danej firmy.

Zastosowanie:

  • określania wielkości zamówień i terminów dostaw,
  • ustalania pożądanych wielkości partii produkcyjnych,
  • wyznaczania właściwego terminu rozpoczęcia produkcji,
  • określania wielkości zapasów w magazynach dostosowanych do potrzeb realizowanego procesu wytwórczego.
Planowanie zapotrzebowanie materiałowego-MRP