Wyróżnia się sześć głównych celów działania Klastra Logistycznego:

  • podniesienie standardów działalności z dziedziny logistyki;
  • wsparcie badań nad technologiami mającymi służyć wszystkim regionalnym działalnością z dziedziny logistyki;
  • utrzymanie współpracy między przedsiębiorstwami indywidualnymi;
  • wsparciem w zakresie ubiegania się o fundusze unijne oraz o udział w innych płatnych projektach;
  • zwiększenie kompetencji pracowników oraz poszerzenie ich wiedzy na temat efektywnej i produktywnej pracy poprzez współpracę z jednostkami badawczymi;
  • tworzenie bazy informacji o badaniach naukowych służących poprawie efektywności i produktywności w branży, a następnie wykorzystywanie ich wyników do polepszenia konkurencyjności lokalnego sektora.