Klaster udziela członkom informacji o możliwych formach dofinansowania oraz wsparcia w procesie ubiegania się o nie. Członkowie uczestniczyć mogą w projektach dofinansowań unijnych oraz krajowych poprzez udział w konkursach lub składanie wniosków. Nowa pula środków unijnych dostępna na lata 2014-2020 stwarza okazję szczególnie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.