Każda paczka, karton, skrzynia czy paleta musie mieć swoje miejsce w magazynie. Ta reguła ma swoje odzwierciedlenie w każdej firmie. Jest jednym z kryteriów efektywności przepływów i materiałów. Ta zasada może stać się rzeczywistością tylko pod warunkiem wykorzystania różnorodnych technik magazynowania i transportu wewnętrznego.  Użycie tych metoda jest innowacją w porównaniu do konkurentów.

Prawidłowy przepływ produktów czy towarów zapewnia maksymalne wykorzystanie możliwości oraz zwiększa wydajność placówki. Magazynowanie i transport wewnętrzny są ze sobą nieodzownie połączone. Tylko jeśli działają prawidłowo jesteśmy w stanie zapewnić dobrą efektywność z relacjami z klientem.

Rozwiązanie stosowane w przedsiębiorstwie aby zapewnić ten cel to miedzy innymi przenośnik taśmowe, przenośniki rolkowe a także inne urządzenia do transportu pionowego. Do tego wszystkiego dochodzi inteligentne sterowanie co zapobiega chaosowi na terenie przedsiębiorstwa.

Modułowe systemy przenośników