Klaster ma na celu wspieranie rozwoju regionalnego branży logistycznej. Koordynuje on współpracę pomiędzy przedstawicielami biznesowymi sektora logistycznego oraz środowiskiem akademickim i władzami samorządowymi. Współpraca pomiędzy wywyższymi podmiotami ma na celu promowanie przedsiębiorstw członkowskich i opracowanie wspólnego marketingu, podniesienie poziomu usług i produktów, wypracowanie innowacyjnych technik i rozwiązań, wymianę wiedzy i doświadczeń, wspólne przeprowadzanie badań, pozyskiwanie dofinansowań, organizację szkoleń, konferencji, targów.  Klaster zapewnia także członkom doradztwo marketingowe, finansowe i prawne.

Działania te służyć mają podniesieniu poziomu konkurencyjności zarówno poszczególnych przedsiębiorstw, jak i całego lokalnego sektora logistycznego, jak również służyć stanowieniu jednolitej reprezentacji branży przed władzami państwowymi lub organizacjami zagranicznymi.