Każdy podmiot gospodarczy – czy to ośrodek naukowy czy przedsiębiorstwo – zna swoje potrzeby. Klaster Logistyczny wychodzi im naprzeciw, zbierając informacje o bieżących problemach czy petycjach. Dzięki naszemu doświadczeniu realizujemy usługi w obszarach newralgicznych szybciej, ergonomiczniej oraz ekonomiczniej.

Przedsiębiorstwa/uczelnie i inne podmioty mają możliwość:

  • dostępu do nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań:
  • reprezentacji ich interesów na targach, w badaniach,
  • uzyskania lepszych warunków współpracy z kontrahentami,
  • promocji marki oraz udziału w marketingu zbiorowym,
  • dostępu do bazy wiedzy i doświadczeń innych członków,
  • zwiększenia konkurencyjności,
  • udziału w szkoleniach, badaniach, konferencjach,
  • wsparcia merytorycznego. np. pomocy w zakresie opracowania dotacji.