Planowanie zapotrzebowanie materiałowego-MRP

Jest to zbiór procesów pozwalający planowanie potrzeb materiałowych na podstawie danych strukturze wyrobu, informacji o stanach magazynowych, stanu zamówień w toku i planu produkcji. Głównym celem tego systemu jest zminimalizowanie czasu potrzebnego do zamówień poszczególnych elementów oraz kontrola procesu transportowego danej firmy. Zastosowanie:

Zarządzanie magazynem- WMS

SYSTEM ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM- Warehouse Management System, WMS Jeden z najbardziej nowoczesnych i najbardziej potrzebnych systemów logistycznych  do prawidłowego funkcjonowania i administrowania magazynu. System WMS jest dedykowany do każdego rozmiaru magazynu. Pomaga on w zarządzaniu przyjętymi towarami i ewidencjonuje przemieszczanie się towarów

Szansa dla regionów, gospodarki i rozwoju logistyki

 Wzrost klastrów logistycznych jest samonapędzający dla gospodarek wielu krajów. Klastry działające w sektorze logistyki są często centralnymi instytucjami dzięki którym możliwe jest osiągnięcie korzyści skali w obszarach tj. przeładunki, transport, rozwój elektroniki i automatyki wspomagającej magazynowanie itd…. Przewoźnicy i spedytorzy  działający