Planowanie zapotrzebowanie materiałowego-MRP

Jest to zbiór procesów pozwalający planowanie potrzeb materiałowych na podstawie danych strukturze wyrobu, informacji o stanach magazynowych, stanu zamówień w toku i planu produkcji. Głównym celem tego systemu jest zminimalizowanie czasu potrzebnego do zamówień poszczególnych elementów oraz kontrola procesu transportowego danej firmy. Zastosowanie:

Zarządzanie magazynem- WMS

SYSTEM ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM- Warehouse Management System, WMS Jeden z najbardziej nowoczesnych i najbardziej potrzebnych systemów logistycznych  do prawidłowego funkcjonowania i administrowania magazynu. System WMS jest dedykowany do każdego rozmiaru magazynu. Pomaga on w zarządzaniu przyjętymi towarami i ewidencjonuje przemieszczanie się towarów

Tag RFID

RFID jest to technika wykorzystująca fale radiowe do rozpoznawania towarów, ewidencjonowania ich ilości i lokalizacji. Czytniki i cały system RFID jest widoczny nawet w komunikacji miejskiej tzw. “żółte paski” na których nie można stać w momencie zamykania się drzwi autobusów