Broker Innowacji stanowi pomost pomiędzy pomiędzy światem biznesu a  przestrzenią nauki. Broker Innowacji to jednostka (osoba bądź instytucja) specjalizująca się we współpracy z uczelniami i pracownikami naukowymi. Celem Brokera Innowacji jest pomoc naukowcom w komercjalizacji wyników prac mających duży potencjał rynkowy. Aby spełnić ten warunek pośredniczy on w sprzedaży badań naukowych przedsiębiorcom, co przyczynia się do wprowadzenia nowych rozwiązań i produktów na rynek.

Brokerzy zajmują się także pomocą transakcyjną (negocjacje, podpisanie umowy itd.), wspierają jednostki naukowe w procesie uzyskiwania dofinansowania na projekty badawcze, opatentowania badań bądź technologii. Pomagają tworzyć konsorcja naukowo-przemysłowe oraz w których wspierają proces wdrażania innowacji.

Brokerzy spełniają potrzeby zarówno przedsiębiorców, jak i ośrodków i pracowników naukowych. Dzięki jego pomocy pracownicy naukowi skupić się mogą tylko na swoich badaniach, a sprawy związane z rynkiem powierzają w ręce specjalistów. Przedsiębiorcy natomiast nie muszą sami interesować się pracami na uczelni, gdyż broker stanowi pośrednik pomiędzy nimi a środowiskiem naukowym dostarczającym nowych technologii.

Klaster spożywczy współpracuje z indywidualnymi brokerami innowacji, a także sam, ze względu na zakres swojej działalności, nazywany może być brokerem. Pośredniczy on bowiem w kontaktach między naukowcami a przedsiębiorstwami członkowskimi.