Przystąpienie do Klastra wiąże się z podpisaniem deklaracji członkowskiej przez firmę lub instytucję chcącą do niego dołączyć.

  • Deklaracja firmy – POBIERZ
  • Deklaracja dla Instytucji Otoczenia Biznesu – POBIERZ
  • Deklaracja dla uczelni – POBIERZ

Dokumenty należy przesłać droga elektroniczną na adres: biuro(at)kirg.pl, a także pocztową:

Krajowa Izba Rozwoju Gospodarki
Al. Niepodległości 18/428, 70-412 Szczecin.

Udział w Klastrze jest potwierdzany wymianą dokumentów, a także w razie potrzeby zaświadczeniem.

Członkostwo wiąże się z nawiązaniem wielopoziomowej współpracy, polegającej na:

  • wymianie doświadczeń,
  • fakultatywnym uczestnictwie w konferencjach, spotkaniach networkingowych,
  • fakultatywnym udziale w krótkich sondach,
  • współorganizacji wydarzeń tj. targów, wystaw, paneli, konferencji, szkoleń.

Zakres udziału jest dostosowany do możliwości członka Klastra. Nastawiamy się na pomoc, współpracę i organizację tego rodzaju inicjatyw, które mają budować możliwości przedsiębiorstw, uczelni i innych podmiotów aktywnie biorących udział w Klastrze.

Organizowane są także spotkania międzybranżowe, tzn. inicjatywy, które mają inicjować projekty, nowe usługi, wydarzenia na pograniczu sektorów gospodarki. W tym celu ściśle współpracujemy z innymi klastrami (ich pełna lista dostępna jest na stronie Klastrów Polskich).