Transport a spedycja

Transport oznacza czynność przemieszczania w przestrzeni dowolnego ładunku lub ludzi poprzez zastosowanie odpowiednich środków transportu. Transport dzieli się na Powietrzny Powierzchniowy, Który dzieli się na Wodny Lądowy   Z kolei spedycja jest częścią działań logistycznych. Czynność transportu stanowi jej część.

Planowanie zapotrzebowanie materiałowego-MRP

Jest to zbiór procesów pozwalający planowanie potrzeb materiałowych na podstawie danych strukturze wyrobu, informacji o stanach magazynowych, stanu zamówień w toku i planu produkcji. Głównym celem tego systemu jest zminimalizowanie czasu potrzebnego do zamówień poszczególnych elementów oraz kontrola procesu transportowego danej firmy. Zastosowanie:

Zarządzanie magazynem- WMS

SYSTEM ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM- Warehouse Management System, WMS Jeden z najbardziej nowoczesnych i najbardziej potrzebnych systemów logistycznych  do prawidłowego funkcjonowania i administrowania magazynu. System WMS jest dedykowany do każdego rozmiaru magazynu. Pomaga on w zarządzaniu przyjętymi towarami i ewidencjonuje przemieszczanie się towarów